[an error occurred while processing this directive]

严湘赣

发布人: 院领导     发布时间: 2014-03-11     浏览次数: 4109

姓名

严湘赣

性别

民族

籍贯

 

出生年月

1964.8.16

政治面貌

 

最高学历

博士生

最高学位

博士

现任职务

 

技术职称

副教授

通讯地址

 

电话

 

Email

xgyan@hhu.edu.cn

学习、工作经历、主要研究方向、业绩成果(教学、科研和管理)、荣誉称号等

 

 

 

主要从事本科生力学基础教学和硕士生基础教学;研究方向为非线性固体力学。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个人主页

 

[an error occurred while processing this directive]